De Zeeuwse tunnel, in 2003 geopend, is een belangrijke vaste-oeververbinding tussen Nederland, Zeeuws-Vlaanderen en België. In 2016 nam het aantal passages ook al met 7,8% toe. Er passeerden vorig jaar welgeteld 571.298 voertuigen door de tunnel.

De geringste groei was er in het segment lichte vrachtauto’s en bussen: 1,7%. De exploitant van de tunnel schrijft de groei van het vervoer toe aan de sterke economie, de groei van het toerisme uit België, de toename van de overslag in de Zeeuwse havens en infrastructurele verbeteringen in Zeeland en Brabant, zoals de verlenging van de A4 bij Bergen op Zoom.