Zonder zo’n heffing haalt Nederland de klimaatdoelstellingen niet, zegt voorzitter Steven van Eijck in zijn jaarrede. Van Eijck pleit voor een mobiliteitsheffing naar afgelegde kilometers, tijd, plaats en uitstoot van broeikasgassen voor alle modaliteiten.

Dat bijvoorbeeld ook treinen en binnenschepen een heffing gaan betalen, is echter een zaak van langere termijn. Eerst is volgens RAI Vereniging het wegverkeer aan de beurt. Het nieuwe kabinet denkt voorlopig alleen aan een kilometerheffing voor vrachtvervoer over de weg, maar heeft de invoering daarvan alvast uitgesteld tot een volgende kabinetsperiode.

Van Eijck is het daarmee niet eens. Hij wil dat het hele wegverkeer snel anders wordt afgerekend op het feitelijke weggebruik. De auto moet niet langer als ‘oorzaak van het klimaatprobleem’ worden gezien, maar juist ‘bijdragen aan de oplossing’.

RAI Vereniging is lid van de ‘Mobiliteitsalliantie’, een brede beweging waarin ook wegvervoersorganisaties zijn vertegenwoordigd. Deze alliantie pleit voor andere beprijzing van mobiliteit op de weg, door middel van een kilometerheffing naar tijd, plaats en milieuvervuiling.