De Europese Commissie laat onderzoeken waarom vrouwen zo slecht zijn vertegenwoordigd op de werkvloer in de transportsector. In transport werken minder vrouwen dan mannen dan elders in de economie.


Het onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia, Ecorys, ISI-Fraunhofer en PwC. Panteia en PwC publiceerden in 2015 al een gezamenlijk onderzoek naar de – gunstige – invloed die vrouwelijke werkkrachten kunnen hebben op de werkomgeving in de transportsector.

Vrouwen zijn, zo bleek uit die studie, vooral ondervertegenwoordigd in technische beroepen, zoals het vak van chauffeur. Vergroting van het aantal vrouwen in de sector heeft verscheidene voordelen. Zo wordt het potentiële arbeidsaanbod vergroot, ontstaat er een betere ‘teamgeest’, neemt de betrokkenheid van werknemers toe, gaat de productiviteit omhoog en neemt het veiligheidsniveau toe.

De nieuwe studie moet uitwijzen tegen welke barrières vrouwen oplopen bij het maken van carrière in de logistieke sector en waardoor ze te weinig doorstoten naar de top.