In 2017 heeft de Liefkenshoektunnel voor het eerst meer dan 10 miljoen voertuigen verwerkt, ruim 12% meer dan in 2016.


Volgens operationeel manager Marc Persoon is met deze 10,39 miljoen voertuigen het verzadigingspunt bereikt. De tunnel, die in het Antwerpse havengebied beide Schelde-oevers met elkaar verbindt, is sinds 1991 in gebruik. Hij was toen berekend op 40.000 voertuigen per dag, maar werd aanvankelijk slechts voor een fracties van die capaciteit gebruikt.

De belangrijkste oorzaak van die rustige startperiode was zijn statuut als toltunnel, terwijl de bestaande Kennedytunnel tolvrij bleef. Alleen bij incidenten in de Kennedytunnel of elders op de Antwerpse Ring maakte de Vlaamse overheid de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij. Dat gebeurde onder meer tijdens het zogenaamde siliconenincident, op 22 november 2017. Die dag reden er 52.458 voertuigen –waarbij 20.693 vrachtwagens– door de Liekenshoektunnel, het huidige dagrecord.

Vrachtwagenbestuurders maakten in 2017 meer gebruik van de nachtelijke uren, met verlaagd toltarief (22-6 uur). Die stijging deed zich vooraf vanaf september voor. ‘In absolute aantallen gaat het om ongeveer 300 extra vrachtwagens per nacht’, aldus Persoon. ‘Dat is goed voor een toename van 50%, tegenover een toename van 9% per etmaal.’

De verlaagde tol is een extra stimulans om ’s nachts te rijden. De belangrijkste aanzet ertoe is de nachtelijke opening van diverse terminals in de Waaslandhaven. ‘De verschuiving naar de nacht zou nog sterker kunnen worden als er ook meer containerdepots ’s nachts open zouden zijn’, meent Persoon. ‘Nu kunnen truckers ’s nachts wel hun lading kwijt, maar niet hun lege containers.’

Er gaan al jaren geluiden om de tunnel volledig tolvrij te maken. De periodes van ‘schaduwtol’ nemen wel toe. In 2016 ging het om 60,5 uur, in 2017 om 115 uur. Tijdens die periodes in 2016 gebruikten 92.359 voertuigen de tunnel, in 2017 waren dit er 205.046.

Tegenwoordig kunnen ook de gebruikers van de Liefkenshoektunnel zich aan fileleed ergeren. In 2017 lag het aantal uren met file of met ‘vertraagd verkeer’ bijna twintig keer hoger dan in 2014 en ruim drie keer hoger dan in 2016.