In 2017 is het Belgische wagenpark sterk uitgebreid of vernieuwd. Dat geldt zowel voor personenwagens als voor bedrijfsvoertuigen.


Wel liggen de groeicijfers voor bedrijfsvoertuigen beduidend hoger dan die voor personenwagens (+1,30%).

In de loop van 2017 werden er 8.337 nieuwe zware (+16 ton) vrachtvoertuigen ingeschreven, 310 meer (+3,86%) dan in 2016. Het accent verschoof wel naar vrachtwagens (+17,53%), want trekkers boerden wat achteruit (-1,99%). Bij de wagens van 3,5 tot 16 ton ligt die verhouding net omgekeerd. In dit segment waren er 1,52% meer nieuwe inschrijvingen voor vrachtwagens, tegen een toename van 68,89% voor trekkers. Bij elkaar bedraagt de groei 3,64%. Dit komt omdat het aantal trekkers in absolute cijfers eerder bescheiden is, voor beide jaren.

Eveneens in absolute cijfers springen de lichte bedrijfsvoertuigen, met een laadvermogen tot 3,5 ton, eruit. Hier telden sectorfederatie Febiac en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit in 2016 76.397 nieuwe inschrijvingen, 12,08% meer dan in 2016. Opleggers (+12,41%) en autobussen (+21,71%) tonen wel een sterkere groei, maar ook beduidend lagere absolute getallen.

Tegen de trend van de rest van het jaar in lagen de cijfers voor de maand december wel lager dan die voor 2016, voor autobussen zelfs de helft lager.