Wegvervoerders moeten de kosten voor het in de file staan, doorberekenen aan de klant. Dat zegt TLV, de belangenvereniging voor Vlaamse bedrijven in de transport- en logistieksector.


Daarmee kunnen wegtransporteurs de almaar oplopende filekosten het hoofd bieden. Volgens de TLV wordt het congestieprobleem op de Vlaamse wegen alleen maar groter. Was er in het verleden nog sprake van een ochtend- en avondspits, tegenwoordig lopen deze in elkaar over en zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden om files te ontwijken. Alleen in de nachtelijke uren kan dat nog, maar dan kunnen de goederen niet geladen of gelost worden.

Transporteurs moeten daarom de extra manuren doorberekenen aan de verladers, die het waarschijnlijk doorbelasten aan de eindgebruikers van de vervoerde goederen. Volgens TLV stijgen de filekosten dit jaar met enkele procenten, wat de winstgevendheid van vervoerders stevig onder druk zet.

Daarnaast zou de belangenvereniging graag zien dat meer asfalt wordt aangelegd en dat een kilometerheffing wordt ingevoerd voor alle voertuigen, dus ook personenauto’s. Tot het zover is, neemt de filedruk bij de zuiderburen waarschijnlijk niet af.

Dat vrachtwagens onderdeel zijn van het probleem, erkent de TLV. Maar de brancheorganisatie schrijft dat ook toe aan de toegenomen opstoppingen. ‘Je kunt onmogelijk hetzelfde volume aan producten leveren met evenveel voertuigen als die veel langer doen over hetzelfde traject’, zegt Lode Verkinderen van de branchevereniging tegen Het Nieuwsblad. ‘Zo’n tien jaar geleden kon één chauffeur op een dag nog drie containers in de haven afhalen. Nu is dat steeds vaker nog slechts één.’ Daardoor zijn meer trucks nodig voor dezelfde vracht.

Marc Geerts, van de Belgische transporteur Corneel Geerts denkt dat vervoerders geen andere keuze hebben dan om de extra manuren door te berekenen. ‘De ruimte om deze kosten zelf te dekken, hebben de meeste bedrijven niet meer. De crisis is in 2008 begonnen en sindsdien hebben veel transporteurs hun reserves wel verbruikt.’

Geerts geeft aan dat de files hem vele tonnen per jaar kosten. Op een omzet van 16 miljoen euro per jaar komt dat uit op enkele procenten aan extra uitgaven. ‘Dat kun je als transporteur niet meer dragen, met de huidige flinterdunne marges. Dan kom je in de rode cijfers terecht.’

‘We zouden echter veel liever zien dat onze overheid het probleem zou aanpakken, door te investeren in extra infrastructuur. Ons land wil zich profileren als een transport- en logistiek centrum. Maar daar horen wel investeringen bij. En die worden niet gedaan. Daardoor loop je het risico dat bedrijven zich niet in België gaan vestigen, maar juist in Nederland of Duitsland.’

Brancheorganisatie TLN zou vooral graag zien dat in Nederland de infrastructuur wordt verbeterd. ‘Dan pak je het probleem bij de bron aan’, aldus een woordvoerder. Dat is ook nodig, gezien het feit dat de problemen de komende jaren alleen maar groter worden. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid becijferde dat het reistijdverlies tot 2022 met 28% gaat toenemen. ‘We begrijpen het sentiment van de Vlaamse collega’s en het staat bedrijven natuurlijk vrij om kosten door te berekenen. Maar investeren in infrastructuur is ons inziens de beste oplossing.’