Wegen en bruggen zijn niet berekend op vervoer van zwaar militair materieel, zoals tanks. Dat zei Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer onlangs. Het CDA heeft Kamervragen gesteld over de kwestie.


De mogelijkheden om troepen en materieel te verplaatsen in geval van nood, zijn daardoor beperkt. Dit kan een gevaar zijn voor de nationale veiligheid, denkt Bauer. Vervoer per spoor is wel een alternatief, maar de beschikbaarheid van het spoor laat te wensen over.

Volgens hem worden defensiedoelstellingen zelden meegenomen bij infrastructurele besluiten, schrijft Stadszaken. Sinds het einde van de Koude Oorlog is het belang van bijvoorbeeld snelle troepenverplaatsing afgenomen bij beleidsmakers. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de infrastructuur.

‘Weginfrastructuren en kunstwerken, zoals bruggen, zijn al lang niet meer gedimensioneerd op het verplaatsen van zwaar materieel’, aldus Bauer tijdens het congres. ‘Geen brug is tegenwoordig nog berekend op het dragen van een tank. Voor transport van zwaar materieel ben je daarom als defensie aangewezen op het spoor. Maar spoorinfrastructuur is door privatiseringen versnipperd en daardoor zelden terstond beschikbaar.’ Bauer zou graag zien dat het nationale veiligheidsbelang wordt meegenomen bij toekomstige infraprojecten en -besluiten.

CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot heeft inmiddels vragen gesteld aan de ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wil onder andere weten of inderdaad zelden wordt gekeken naar defensiedoelstellingen bij het ontwerpen van nieuwe infrastructuur. Ook zou ze graag een overzicht zien van plekken waar knelpunten ontstaan bij vervoer van defensiematerieel.