Er moeten meer beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens komen. Dat wil de Tweede Kamer, dat een motie aannam waarin het kabinet wordt opgeroepen te zoeken naar extra mogelijkheden hiervoor.


Meer beveiligde parkeerplaatsen zijn belangrijk in het terugdringen van criminaliteit en maken het makkelijker voor chauffeurs om zich aan de rij- en rusttijden te houden. Bij weinig parkeercapaciteit is het lastig voor truckers om een geschikte rustplek te vinden.

De Tweede kamer riep minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op om te zoeken naar grond rond belangrijke knelpunten van het Nederlandse wegennet. Als deze grond in het bezit is van het Rijk, zou het parlement graag zien dat wordt bekeken of daar beveiligde truckparkings kunnen komen. De motie werd ingediend door Remco Dijkstra (VVD) en Maurits von Martels (CDA).

Brancheorganisatie TLN is verheugd met het besluit van het parlement. De belangenvereniging pleit al langer voor een ruimer aanbod van parkeergelegenheden langs Nederlandse rijkswegen en aan het onderliggende wegennet. Dit kan zorgen voor ontlasting van openbare verzorgingsplaatsen langs snelwegen.