Noord-Limburg wordt steeds belangrijker voor de vrachtsector. Tussen 2012 en 2016 steeg het aantal vervoerde goederen met 15%, naar 49 miljoen ton. Dat was vier jaar geleden nog zo’n 42 miljoen ton.


Dat blijkt uit deze week gepubliceerde CBS-cijfers. De groei komt vooral van de binnenvaart, waar het aantal verscheepte containers met 59% toenam in vier jaar tijd. Toch is het wegtransport nog altijd dominant; bijna driekwart van de 49 miljoen ton werd over de weg vervoerd. Zo’n 20% van de goederen ging via schip de regio in of uit, terwijl d overige 3% per spoor werd vervoerd. Luchtvracht is afwezig in Noord-Limburg.

In vergelijking met andere regio’s heeft Noord-Limburg relatief veel binnenvaart. Dat komt door een goede rivierverbinding tussen het Rotterdamse havengebied en Venlo. Daarnaast heeft de Limburgse stad een gunstige ligging, door de nabijheid van het Ruhrgebied. Vorig jaar ging bijna een kwart van het totaal vervoerd gewicht in deze regio via de binnenvaart. Alleen in regio’s met een zeehaven lag dit aandeel hoger.

Het totaal vervoerd gewicht via de binnenvaart in Noord-Limburg steeg tussen 2012 en 2016 met 34%. Dat is een sterkere toename dan over de weg (+11%) en het spoor (+16%). De goederen die de regio binnenkomen, zijn vooral afkomstig uit Rotterdam en Brabant. De uitvoer gaat vooral richting de buurlanden.