De wegen in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen worden flink verbeterd. De komende jaren worden zestig knelpunten aangepakt.


Dat heeft de dit jaar aangetreden minister van Verkeer Hendrik Wüst deze week aangekondigd. Volgens hem is het dringend nodig dat het wegennet in de westelijke deelstaat wordt aangepakt. Er had veel meer in moeten worden geïnvesteerd de voorbije jaren.

Naast de zestig knelpunten moeten ook zo’n tweehonderd bruggen worden vernieuwd. Het is volgens Wüst zelfs zo nijpend dat er de komende jaren ook ’s nachts en in het weekend moet worden doorgewerkt, zodat de wegwerkzaamheden zo snel mogelijk klaar zijn.