Nederland heeft de verplichte melding van de inzet van buitenlands personeel, waaronder vrachtautochauffeurs, via een internet-portal uitgesteld tot begin 2019.


Het elektronische register dat daarvoor benodigd is, is nog niet gereed. Het betekent niet dat naar Nederland gedetacheerde werknemers geen recht zouden hebben op de minimumarbeidsvoorwaarden voor hun in Nederland gewerkte uren.

Werkgevers moeten ook nu aan de Nederlandse autoriteiten de activiteiten van hun buitenlands personeel in Nederland al aanmelden. Maar via de internet-portal kan dat voorlopig nog niet. In het komende voorjaar denkt het ministerie van Sociale Zaken details over de meldplicht via de portal te kunnen verstrekken.