De omzet in het goederenvervoer over de weg is in het derde kwartaal van dit jaar nog verder gegroeid.


Al sinds eind 2013 stijgen de omzetcijfers van transport over land en ook in het afgelopen kwartaal was er een toename van 5%. Tevens noteerden de expeditie-, opslag-, post- en koeriersbranche forse plussen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Van de vier modaliteiten was het vervoer over water de hardste groeier. Daar werd een toename genoteerd van ruim 6% in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Daarbij wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen personen- en vrachtvervoer. Wel is duidelijk dat de containervaart meer omzet behaalde en ook de binnenvaart iets meer vracht vervoerde.

De tarieven van goederenvervoer met binnenschepen lagen in het derde kwartaal gemiddeld 27% hoger dan vorig jaar. In vergelijking met een jaar geleden was de markt gunstiger door de toegenomen vraag. Daarnaast was de waterstand gemiddeld lager, waardoor er minder capaciteit was en vrachttarieven hoger uitvielen.
Achterblijvers zijn er ook. Het luchtvrachtvervoer was de zwakste schakel. De luchtvaart zag zijn totale omzet wel stijgen, maar dat kwam volledig op het conto van het personenvervoer. De luchtvracht zag juist een daling. Ook de laad-, los- en overslagbedrijven konden de positieve economische ontwikkelingen niet vertalen naar een forse omzettoename, met een stijging van slechts 0,2%.

Verhuisbranche
Het wegvervoer blijft dus plussen. De verhuisbranche profiteerde hier in het derde kwartaal het meeste van, met een stijging van 9% ten opzichte van het jaar ervoor. Belangrijkste oorzaak van de jarenlange toename is volgens de rekenmeesters van het CBS de economische groei van de afgelopen tijd. Dat uit zich onder andere in de huizenmarkt, waar de verkoop naar recordhoogte is gestegen.

Het vertrouwen in de economie is bij transportbedrijven groot. ‘Ondernemers zijn duidelijk positiever in hun verwachtingen voor het economisch klimaat dan in het voorgaande kwartaal’, meldt het statistiekbureau. Het aantal uitgesproken faillissementen ligt op het laagste niveau in jaren. In juli, augustus en september van dit jaar werden 39 faillissementen uitgesproken, tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. In de kwartalen ertussenin lag het aantal zelfs nóg hoger. Toen gingen telkens meer dan 50 bedrijven bankroet. Het CBS maakt hierbij geen onderscheid tussen personen- en goederenvervoerders.

Door het economische hoogtij verwachten veel transporteurs hun personeelsbestand uit te breiden. Per saldo (positieve antwoorden min negatieve antwoorden) zegt 12% extra personeel aan te nemen de komende tijd en 10% denkt een tariefverhoging door te voeren. Beide percentages zijn flink hoger dan een kwartaal eerder.