De Tweede Kamer dwingt het kabinet om de rij-en rusttijden in het wegvervoer binnen Nederland beter te handhaven.


Een motie van die strekking van de hand van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk werd dinsdag unaniem aangenomen in de Kamer. Volgens de initiatiefnemer wordt er in tegenstelling tot de buurlanden nauwelijks gehandhaafd op de weekendrust op de Nederlandse wegen. Dat leidt hier tot parkeeroverlast in woonwijken en onveilige situaties op de weg, aldus Van Dijk.

Eerder had Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) al aan de bel getrokken. Zij stuurde enkele maanden geleden al een brief naar minister Melanie Schultz Van Haegen (Infrastructuur) met de oproep om de problemen aan te pakken.

Volgens Jongerius is het nu aan de nieuwe minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, om de motie om te zetten in concrete daden. ‘Het kan namelijk niet zo zijn dat de minister met een opdracht van de Tweede Kamer alle goedwillende chauffeurs nog langer in de kou laat staan.’