Op 1 januari 20138 breiden de drie Belgische gewesten de kilometerheffing uit tot trekkers met een maximaal toegelaten massa (MTM) kleiner dan of gelijk aan 3,5 ton.


Het gaat om voertuigen van categorie N1, met carrosseriecode BC. Zij moeten vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar als ze op Belgische wegen rijden een ingeschakelde on board unit (Obu) aan boord hebben. Dit type voertuigen is bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelschotel bestemd om een aanhangwagen aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM) van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton.

Gezien hun aard zijn dergelijke voertuigen alleen bestemd voor het vervoer van goederen. Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waaraan optioneel een aanhangwagen kan worden gekoppeld. De facturatie vindt plaats per gereden kilometer, op basis van hun gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.