Duitsland wil de minimumleeftijd voor het mogen besturen van een vrachtauto verlagen naar zeventien jaar. De verkeersveiligheidsraad heeft daartoe besloten.


In de verkeersveiligheidsraad zijn de verkeersministeries van de deelstaten vertegenwoordigd, alsmede verzekeraars en vrachtautofabrikanten. Vooreerst moeten zeventienjarige truckers wel onder begeleiding rijden.

Daarmee zijn al proeven gehouden in het personenverkeer en die zijn volgens de raad geslaagd. De hiervoor geldende regels kunnen nu ook in het vrachtvervoer over de weg worden ingevoerd, zegt de raad. Doel is het beroep van truckchauffeur voor schoolverlaters aantrekkelijker te maken.