Hoyer, de Hamburgse vervoerder en verhuurder van tankcontainers, heeft met een zwaar overtekende obligatielening negentig miljoen euro opgehaald.


De lening werd in de markt gezet door Landesbank Baden-Württemberg en Unicredit Bank en werd verkocht aan de ‘loketten’ van een veertigtal andere banken en spaarinstellingen. Er was gemikt op een opbrengst van vijftig miljoen euro, maar wegens grote belangstelling van beleggers werd dit bedrag uiteindelijk bijna verdubbeld.

De obligatie kent drie looptijden: van vier, zes en zeven jaar. Bij de langere looptijden kan worden gekozen voor een vaste of een variabele rente. Met de huidige lage rentestand denkt Hoyer zijn financieringslasten op langere termijn te verladen.

Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor het investeringsprogramma dat de vervoerder en verhuurder van onder meer tankwagons dit en volgend jaar uitvoert. Met een ander deel, 36 miljoen euro, wordt een eerdere obligatie afgelost.