KNV-directeur Ad Toet wordt per 1 januari opgevolgd door Hubert Andela, nu nog secretaris Taxi en Zorgvervoer bij de werkgeversorganisatie.


Toet is dan ruim tien jaar directeur van KNV en heeft zich in die periode vooral ingezet voor versterking van het spoorvervoer. Dat past volgens hem in een duurzaam mobiliteitssysteem, waarin de verschillende sectoren nauw met elkaar samenwerken. KNV behartigt verder de belangen van het taxi- en zorgvervoer, het touringcarvervoer en ondersteunt de branchevereniging OV-NL.

Toet gaat de komende jaar in opdracht van KNV het Europese digitaliseringsproject Eleta leiden, dat de efficiency van het intermodale spoorvervoer in West-Europa moet verbeteren. De Europese Commissie heeft dat project met een budget van 2,8 miljoen euro enkele maanden geleden goedgekeurd.