In Italië leggen werknemers in het wegvervoer het werk eind deze maand voor twee dagen stil. Een aantal vakbonden heeft na mislukt cao-overleg tot een staking van 48 uur opgeroepen.


De staking begint op 30 oktober. Ze zijn gericht tegen voorstellen van drie werkgeversorganisaties die neerkomen op een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Deze organisaties willen de rechten van werknemers beperken.

Volgens de vakbonden willen de werkgevers de automatische loonsverhogingen beëindigen, de extra beloning wegens senioriteit stoppen en een einde te maken aan de veertiende maand. De werkgevers zeggen op hun beurt dat er consensus was over een grondige herziening van de cao, maar dat het overleg plotseling vastliep.

De bonden roepen hun leden, onder wie chauffeurs in het goederenvervoer over de weg en bij koeriersdiensten, op om maandag 30 oktober om middernacht, bij aanvang van de dag, het werk voor twee etmalen neer te leggen.