Dat zegt Transport en Logistiek Nederland (TLN). De organisatie wil bevorderen dat in 2030 de CO2-uitstoot van het vrachtvervoer over de weg is gehalveerd. Dat moet onder meer gebeuren door bijmenging van biobrandstof.

Ook het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil biobrandstoffen inzetten om de uitstoot te verminderen, maar zet, zegt TLN, in op ‘algemene bijmenging’, dus in het gehele wegverkeer.

Dat moet volgens het nieuwe kabinet bij personenauto’s, bestelauto’s en trucks, tot een totale reductie van de CO2-uitstoot van 3,5 megaton leiden. Gebruik van zuiniger banden, scherpe EU-normen voor nieuwe voertuigen en de inzet van elektrische voertuigen dragen daar 1,5 megaton aan bij.

Meer bijmenging van biobrandstof en maatregelen in steden moet een verdere emissievermindering van twee megaton opleveren. Alle personenauto’s zouden, aldus de plannen van het nieuwe kabinet, in 2030 volledig emissievrij moeten zijn.

TLN vindt dat biobrandstoffen voorlopig juist worden gereserveerd voor sectoren die nog niet zonder verbandingsmotor kunnen, zoals het vrachtvervoer over de weg en de luchtvaart. De organisatie heeft hier onlangs een eigen plan voor ontwikkeld.

Dat voorziet in halvering van de CO2-uitstoot door het vrachtverkeer in Nederland in 2030. De distributie in steden moet tegen 2030 per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit alles is volgens TLN alleen al goed voor een reductie van de CO2-emissie in Nederland met 2,5 megaton.

De nieuwe kabinetsplannen zitten het wegvervoer dwars, omdat de nog schaars beschikbare biobrandstof over alle voertuigen worden verdeeld. Het zou veel beter zijn die gericht voor vrachtverkeer in te zetten. TLN wil verder dat de opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtverkeer terugvloeit naar de bedrijfstak.

Dat is weliswaar een ‘sigaar uit eigen doos’, maar maakt het vervoerders wel mogelijk de duurdere investeringen in duurzamer materieel te bekostigen. Tegelijk zou biobrandstof vooral aan het wegvervoer moeten worden toegewezen.