Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke wegverkeerbrug over het Hartelkanaal in de A15 naar de Maasvlakte bouwen, die over twee jaar de huidige Suurhoffbrug gaat vervangen.


Die in 1972 geopende brug is in slechte conditie en de vergunning loopt eind 2019 af. Sinds begin dit jaar mag het beweegbare deel al niet meer gebruikt worden en gaat de brug dus niet meer open en dicht. Rijkswaterstaat wilde de brug eerder nog repareren, maar onderzoek wees uit dat dat geen optie is.

Minister Schultz (I en M) heeft de Tweede Kamer nu laten weten dat een nieuwe permanente Suurhoffbrug waarschijnlijk pas in 2028 klaar kan zijn. Daarom moet er voor de periode 2020-2027 een tijdelijk brug komen. Volgens Schultz begint Rijkswaterstaat ‘op korte termijn’ met die klus.

Daarvoor is veertig miljoen euro beschikbaar uit het programma Renovatie Stalen Bruggen, dat twaalf projecten van samen bijna drie miljard euro omvat. Voor de bouw van de nieuwe permanente brug is 86 miljoen euro beschikbaar uit het programma Vervanging & Renovatie Hoofdwegen, dat eveneens zo’n drie miljard aan projecten omvat.

Voor die 86 miljoen kan de huidige brug een-op-een worden vervangen. De minister is wel bereid onderzoek te doen naar ‘extra functionaliteit’, zoals meer doorvaarthoogte voor de scheepvaart, maar wil daar niet aan meebetalen: ‘Uitgangspunt is dat eventuele meerkosten voor rekening zijn van de partij(en), die extra functionaliteit wens(en)’, zo schrijft ze de Kamer.

Schultz is er overigens niet helemaal duidelijk over of de huidige Suurhoffbrug dicht gaat als de tijdelijke brug klaar is. Haar formulering doet vermoeden van niet: ‘Deze tijdelijke brug kan de komende jaren de druk op de huidige verkeersbrug verlichten’. Als de brug open blijft, zal er een tijdelijke vergunning moeten komen omdat de huidige eind 2019 afloopt.

Overigens bestaat de ruim 230 meter lange Suurhoffbrug feitelijk uit twee bruggen: op een gezamenlijke fundering rusten aparte overspanningen voor het wegverkeer en voor het spoorvervoer. Voor die laatste modaliteit is de brug een schakel in de Havenspoorlijn, onderdeel van de Betuweroute.

Over de, eveneens noodzakelijke, vervanging van de spoorbrug houdt de minister zich op de vlakte. Ze meldt dat de vervanging van de wegverkeerbrug die niet in de weg mag zitten en dat er onderzoek gedaan zal worden naar een gecombineerde oeververbinding voor zowel spoor- als wegverkeer.

Het Hartelkanaal was tot voor kort de belangrijkste route voor de binnenvaart naar de Maasvlakte. Om die reden moest de brug vaak open, waarbij het wegverkeer en het spoorvervoer moesten wachten. Sinds de verbreding van het Breeddiep bij Hoek van Holland eind 2016 kunnen binnenschepen ook via de Nieuwe Waterweg van en naar de Maasvlakte, waardoor de Suurhoffbrug over het Hartelkanaal gesloten kan blijven.