Lorike Hagdorn, afgestudeerd in de wiskunde, gold als één van de meest getalenteerde logistici van Nederland, zowel in theorie als in de praktijk. Ze was onder meer lid van het Topteam Logistiek en lid van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.

In de periode 1984-2006 was Hagdorn verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, waar ze samenwerkte met de befaamde logisticus Jo van Nunen, die in 2010 plotseling overleed. Van 2006 tot dit jaar was ze bijzonder hoogleraar Transport, Distributie en Logistiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In het bedrijfleven was ze sinds 2010 directeur Mobiliteit bij onderzoeksinstituut TNO en lid van de raad van commissarissen van het Nederlandse Loodswezen en waterbedrijf Evides. In tal van publicaties, onder meer in Nieuwsblad Transport, en tijdens congressen uitte Hagdorn duidelijke en welomschreven meningen over de toekomst van de Nederlandse logistiek en over de ‘vergroening’ daarvan.

Zo waarschuwde ze in 2010 dat we het bij de stadsdistributie niet uitsluitend in elektrisch aangedreven transport moeten zoeken, maar ook meer aandacht moeten besteden aan hybride transport. Uiteindelijk, redeneerde Hagdorn, wordt veel elektriciteit nog steeds opgewekt met fossiele middelen, zoals kolen.

Een uitgesproken mening had ze ook over de vraag of de weginfrastructuur in Nederland enkel moest worden uitgebreid om het congestievraagstuk op te lossen. Je moet om te beginnen bestaand asfalt slimmer benutten en, pas waar nodig, tot aanleg van nieuwe wegen overgaan. Volgens Hagdorn vallen op die wijze miljarden euro te besparen.

Eind vorig jaar richtte Hagdorn de aandacht op de financiële stromen in de supply chain, waarin miljarden euro’s zijn ‘opgesloten’ in betalingstermijnen tussen de diverse spelers in de keten. Daardoor wordt de toegevoegde waarde in de logistiek alleen in stapjes verzilverd, als de volgende schakel in de keten met zijn betaling over de brug komt.

De uitvaart van Lorike Hagdorn vindt komende zaterdag, 14 oktober, plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. De aanvang is om 11.30 uur.