Gosselin doet dit samen met Pionira, opgericht in 2010, waarvan de e-CMR-vrachtbrief als eerste door de Belgische overheid werd erkend. Pionira is een platform dat zowel aan verladers als vervoerders en andere bij de logistieke partijen diensten verleent.

Gosselin en Pionira denken door de overstap naar de elektronische vrachtbrief het aantal zich steeds herhalende handelingen in logistieke ketens met 75% te kunnen verminderen. Daarmee wordt in die ketens ook de ‘ruis’ teruggedrongen.

Bij de papieren vrachtbrief moeten gegevens verscheidene keren opnieuw worden ingevuld, waarbij fouten worden gemaakt. Er is veel dubbel en omslachtig werk. De e-CMR is via de cloud onmiddellijk voor alle spelers in de keten beschikbaar.

Gosselin, opgericht in 1930, telt achthonderd werknemers en behaalt een omzet van 300 miljoen euro. Het hoofdkantoor staat aan het Albertkanaal in Deurne. Het bedrijf heeft 56 kantoren in 34 landen en is onder meer sterk vertegenwoordigd in Oost-Europa.