Duitse ondernemers in het wegvervoer waren veel tevredener over het tweede kwartaal van dit jaar dan over de eerste drie maanden.


Dat blijkt uit de jongste conjunctuuranalyse van het Bundesverband Güterverkehr und Logistik (BGL). De actuele gang van zaken werd in het tweede kwartaal beoordeeld met per saldo +7 punten, wat betekent dat een meerderheid van de 347 bedrijven die aan het onderzoek meededen tot een positief oordeel kwamen.

In het eerste kwartaal was het saldo nog -6. Van alle bedrijven zag 29% de omzet stijgen. Bij 14% was sprake van een omzetdaling. Over het resultaat zijn de meeste bedrijven nog negatief: 16% sprak over een slecht resultaat, slechts 14,5% noemde het resultaat goed.

De kosten stegen in het tweede kwartaal, maar de meeste bedrijven wisten hun capaciteit ook beter te benutten. Dit terwijl de totale capaciteit ook groeide: 7% van de bedrijven verminderde de laadruimte, maar bij 30% nam deze toe. Voor de tweede helft van het jaar zijn de meeste ondernemers terughoudend.