Vanaf donderdag 12 oktober houden privé-bewakingsbedrijven niet langer toezicht op de parkeerterreinen langs de E40 in Jabbeke, Mannekensvere en Westkerke.


In die zone loopt de E40 nagenoeg parallel met de Belgische kustlijn, in de richting van de Franse Kanaalhavens. Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé betreurt de stopzetting van de bewaking. Volgens hem verliep het erg succesvol en heeft het in de voorbije maanden gezorgd voor een sterke terugloop in het aantal meldingen van incidenten met migranten. Er werden nauwelijks nog inklimmingen gemeld. Decaluwé gaat ervoor pleiten om het toezicht van de federale politie op de parkeerterreinen te versterken.

De privébewaking was een tijdelijke maatregel van Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Die had daarvoor 800.000 euro Vlaams geld uitgetrokken, maar had hiervoor ook op zijn donder gekregen van de inspectie van financiën, omdat hij hiermee zijn bevoegdheid te buiten ging.

Weyts wijst erop dat de migratieproblematiek de weg van de minste weerstand volgt. Daarom gaat hij niet in op de vraag om alle snelwegparkeerterreinen te sluiten, omdat het probleem zich dan gewoon zou verplaatsen en verspreiden. Dit zou dan weer de werking van de politiediensten bemoeilijken.

Weyts gaat wel 2,23 miljoen euro besteden aan de uitbreiding van het parkeerterrein in Westkerke van dertig naar honderd plaatsen en de bouw van een permanent sanitair paviljoen. Daarna zal het parkeerterrein van Jabbeke ’s nachts sluiten, met automatische slagbomen.

Dieper landinwaarts wordt Kalken het eerste Vlaamse parkeerterrein in de Europese beveiligingsklasse 4. Er komt permanente camerabewaking en elke vrachtwagen krijgt een individuele beveiligingscode, waarmee de chauffeur het terrein kan betreden en verlaten. Bij het binnenrijden van het parkeerterrein wordt niet alleen de nummerplaat van de wagens geregistreerd, maar wordt er ook een foto genomen van de chauffeur. Truckers kunnen er desgewenst vooraf hun parkeerplaats reserveren. Vanaf 2020 zullen de bewakingsopdrachten via jaarlijkse concessies aan de uitbaters worden uitbesteed. Door het gebruik van deze formule kan Weyts kritiek van de inspectie financiën vermijden.