De Europese Commissie staat controles aan de binnengrenzen nog zeker één jaar toe, mits die erop zijn gericht een ‘toenemend terreurgevaar’ te bestrijden.


Controles zoals nu aan de binnengrenzen van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk worden uitgevoerd, mogen niet worden voortgezet als het enige motief erachter is dat de bescherming van de buitengrenzen van de Schengenzone onvoldoende zou zijn en de toestroom van illegale migranten moet worden beheerst.

Dat betekent dat bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk hun controles aan de binnengrenzen moeten staken. Uiteraard zullen deze landen, evenals Zweden en Denemarken, aanvoeren dat hun grenscontroles ook een reële terreurdreiging als gevolg van die migrantenstroom moeten tegengaan. Beieren en Oostenrijk hebben laten weten hun grenscontroles nog zeker een halfjaar te willen voortzetten.

De Schengenzone in Europa bestaat uit 22 Europese lidstaten, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. De Schengenlanden hebben een gezamenlijke buitengrens, maar die is in de afgelopen jaren vooral aan de zuidkant zo lek als een mandje gebleken.

Volgens de Europese Commissie is de bescherming van de buitengrens inmiddels op orde en kan dat dus geen argument meer zijn om aan binnengrenzen controles uit te voeren. Volgens Brussel treden binnenkort ook Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone toe. Die landen zullen dus ook moeten zorgen voor bescherming van hun buitengrenzen.