Landen in de Schengenzone mogen in ‘uitzonderlijke situaties’ tot maximaal drie jaar hun binnengrenzen controleren.


Door de toegenomen (terreur-)dreigingen wil de Europese Commissie de regels voor paspoort- en andere controles aanpassen ‘aan deze nieuwe tijden’, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans.

De Schengenzone bestaat uit het grondgebied van 23 van de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. De commissie benadrukt dat tijdelijke grenscontroles uitzondering moeten blijven, ‘een laatste redmiddel’.

Nu kan een lidstaat die meent dat de nationale veiligheid in gevaar is toestemming aan Brussel vragen om een half jaar controles aan de binnengrenzen in te voeren. De commissie wil die periode verlengen tot een jaar.

Als dezelfde (terreur-)dreiging dan nog steeds bestaat kan het land zes maanden verlenging vragen, en daarna opnieuw tot maximaal twee jaar. Voor goedkeuring moeten de andere lidstaten geraadpleegd worden.
Aanpassing van de regels zal volgens Timmermans de veiligheid binnen de zone bevorderen en tegelijk vrij verkeer verzekeren.