Vlaanderen en de havensector trekken elk 2,5 miljoen euro uit voor projecten die het goederenvervoer van en naar de havens vlotter en betrouwbaarder maken.


Nog dit najaar lanceert de Vlaamse overheid hiervoor een projectoproep naar havenbedrijven en verladers. De havenbesturen zullen, in nauw overleg met de private havengemeenschap, de ingediende projecten beoordelen. Het onlangs opgestarte platform Multimodaal Vlaanderen zal instaan voor een gerichte begeleiding van bedrijven om verschillende transportmodi optimaal en in een geïntegreerde oplossing te benutten.

‘Nieuwe infrastructuur, zoals de toekomstige Oosterweelverbinding in Antwerpen en de A11 in Zeebrugge, is niet voldoende om een goede achterlandconnectiviteit te garanderen’, verantwoordt Vlaamse minister Ben Weyts de projectoproep. Hij kijkt vooral uit naar projecten die inzetten op een efficiënte bundeling van goederenstromen en op de verbetering van de logistieke keten via digitalisering en informatie-uitwisseling.

De werkgroep Flanders Port Area, waarin de vier Vlaamse zeehavens, hun stakeholders en de Vlaamse overheid zetelen, zal de geselecteerde projecten ondersteunen. De financiering is beperkt in tijd en zal bestaan uit degressieve uitkeringen, rekening houdend met de marktwerking.

Shuttlediensten
In Antwerpen vinden nu al workshops plaats om het lichterproces in de haven in de komende maanden structureel te verbeteren. In oktober is er een rondetafel containerbinnenvaart om het actieplan hiervoor te valideren. De haven wil op korte termijn werk maken van hoogfrequente shuttlediensten tussen een nog te selecteren spoorterminal in het havengebied en de verschillende containerterminals in de haven. Bedoeling is om het gebruik van het spoor te intensifiëren, ook voor kleine volumes. Hierdoor krijgen de maritieme containerterminals in Antwerpen aansluiting op het volledige achterlandnetwerk van spooroperatoren. Dit moet leiden tot een groter gebruik van spoor in het hinterlandverkeer en een verhoging van het aandeel van het spoorvervoer in de modal shift van 6% naar 15%.