De kosten van het groupagevervoer zijn tussen midden vorig jaar en midden dit jaar in Duitsland met 3,3% gestegen.


Dat blijkt uit cijfers van de transportorganisatie DSLV. De kostenstijging kwam door toenemende personeelskosten en stijgende brandstofprijzen. Zo zouden de gemiddelde brandstofprijzen met bijna 12% zijn opgelopen.

Dat werkte in de kosten in het groupagevervoer over de weg met 1,2 procentpunten door. De personeelskosten, die 2,3% stegen, hadden een aandeel van 1,15 procentpunten in de totale kostenstijging.

De oplopende personeelskosten hebben volgens DSLV vooral te maken met de toenemende schaarste aan chauffeurs. Vooral in het tweede kwartaal van dit jaar deed dit effect zich voor. Verwacht wordt dat het tekort in het derde kwartaal nog groter zal worden.

Volgens de berekeningen van de organisatie komen personele kosten nu aan een aandeel van 50,4% in de totale kostenstructuur in het groupagevervoer. Brandstof zou een aandeel hebben van 10,9%, de kilometerheffing op Duitse wegen weegt voor 3,1% door en de overige kosten doen dat voor 35,6%.

Het onderzoek werd in opdracht van DSLV uitgevoerd door Forlogic bij ongeveer honderd vestigingen van grote groupagevervoerders in Duitsland, zoals 24Plus, Cargoline, IDS, Emons, Honold, ILN, Online Systemlogistik, Schenker Deutschland en VTL.