De verplichting om chauffeurs in Duitsland het Duitse minimumloon uit te betalen voor in dat land gewerkte uren wordt massaal overtreden.


Dat blijkt uit controles door de douane in de oostelijke deelstaten Saksen en Thüringen. De douane kwam gedurende twee dagen vijftig gevallen op het spoor waarbij sprake was van overtredingen van de sociale wetgeving.

Duitsland verlangt sinds enkele jaren dat buitenlandse chauffeurs die werk op Duits grondgebied verrichten ten minste het Duitse minimumloon verdienen en sociale premies afdragen. Dit moet voorkomen dat werkgevers in Duitsland goedkope chauffeurs uit Midden- en Oost-Europa inzetten tegen veel lagere arbeidsvoorwaarden.

In Thüringen kwam de douane, gedurende een twee dagen durende controleactie, achttien gevallen van onderbetaling op het spoor. In het zuidwesten van Saksen waren dat er tweeëndertig. In enkele gevallen in Thüringen werd vastgesteld dat werknemers die een sociale uitkering ontvingen toch werk verrichtten.