Actiegroepen die zich verzetten tegen bepaalde versies van de nieuwe Antwerpse oeververbinding en de Vlaamse overheid hebben een gezamenlijk draagvlak gevonden. Juridische procedures worden stopgezet.


Eerder deze maand keurde de Belgische gemeente Zwijndrecht al het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse overheid goed. ‘De molenstenen om de hals van het Oosterweeldossier worden nu een voor een weggenomen,’ zegt Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts (N-VA). ‘De weg is nu vrij voor de start van de eerste werken. Nog dit jaar gaat de eerste spade in de grond, voor de aanleg van een tijdelijke park+ride parking op Linkeroever.’

De onderzoeken naar een aantal extra scenario’s voor een nieuwe Scheldetunnel en de sluiting van de Ring op Rechteroever lopen verder, in overleg met de burgerbewegingen. Medio 2018 oordeelt de Vlaamse regering over het finale project.

Havenverkeer
Er is nu ook meer duidelijkheid over het Haventracé, dat zal dienen voor het havenverkeer en het doorgaand verkeer. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (Bam) krijgt de opdracht om prioriteit te geven aan de bouw van de tweede Tijsmanstunnel. ‘Daarmee wordt het belangrijkste knelpunt op het Haventracé aangepakt,’ aldus Weyts. ‘Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) krijgt de opdracht om ter hoogte van het knooppunt E19/A12 de optie om bij files of incidenten via de Ring om te rijden te versterken.’

Het voorstel om de R11 te verdubbelen via een tunnel onder de bestaande weg verdwijnt van de tafel. AWV krijgt de opdracht om een nieuw plan-milieurapport op te stellen voor de A102. Deze bypass tussen de E313 en Antwerpen-Noord moet de druk op de E313 en de Ring ten oosten van het stadsgebied verminderen.

Nachtelijke korting Liefkenshoek blijft
Weyts laat ook nagaan hoe de tolregimes in de Liefkenshoektunnel nu al kunnen worden gedifferentieerd om de tunnel aantrekkelijker te maken voor personen- en vrachtverkeer. Zo zal alvast het nachtregime voor vrachtwagens blijven bestaan. Onder dat regime betaalt het zwaar vervoer sinds 1 juli van dit jaar 75% minder wanneer het tussen 22.00 en 6.00 uur gebruik maakt van de tunnel. De bruggen over het Albertkanaal tussen Antwerpen en Wijnegem worden in een versneld tempo verhoogd, zodat er letterlijk meer ruimte komt voor vrachtvervoer via het water.

Verder wordt het samenwerkingsmodel uitgebreid. Antwerpen en omgeving worden een ‘vervoerregio.’ Dit houdt in dat het Havenbedrijf en de lokale besturen er mee aan tafel mogen schuiven om het mobiliteitsbeleid op hun grondgebied mee uit te tekenen.