De Nederlandse transportondernemers hebben het door een aantrekkende economie drukker dan ooit. Dat stelt brancheorganisatie TLN in de laatste conjunctuurenquête.


De bedrijvigheid in de sector is blijkens het kwartaalrapport op het hoogste niveau in zes jaar. Keerzijde van dit succes is dat er ook steeds meer vraag is naar personeel maar de vacatures nauwelijks kunnen worden opgevuld.Het tekort aan personeel wordt steeds groter, klaagt de TLN-achterban. Bijna 40% van de transportondernemingen meldden voor het tweede kwartaal een tekort aan arbeidskrachten. Volgens TLN, hebben er in de afgelopen tien jaar niet zo veel vacatures opengestaan als op dit moment, ondanks verschillende ‘succesvolle’ wervingstrajecten.Naast de aantrekkende economie, waardoor weer meer vracht moet worden vervoerd, speelt ook de vergrijzing de transportsector hier parten.

De groei in het wegvervoer zit vooral bij het aantal leveringen in de sierteeltsector. Ook de bouwsector levert steeds meer vervoersopdrachten op. Daarnaast deden het tank-en silotransport en geconditioneerd vervoer het goed in het tweede kwartaal. De internationale bedrijvigheid laat verder een stijgende lijn zien, aldus TLN. Hier geven de transporteurs voor het eerst in meerdere jaren een cijfer boven de 8.

De transportsector is volgens TLN nog altijd aan het opkrabbelen van de laatste crisis. Het omzetniveau is vergeleken met het voorgaande kwartaal wel gestegen, terwijl qua winstgevendheid het hoogste punt sinds eind 2015 is bereikt. Toch vindt een groot aantal ondernemers de vrachtprijzen ‘nog steeds onder de maat’, aldus de belangenorganisatie. ‘Het gaat vooruit, geeft de sector aan, maar een groot deel is nog steeds ontevreden over het prijsniveau. Dat laat ten opzichte van het vorige kwartaal een licht stijgende lijn zien.’ De grootste stijging ziet TLN bij het exceptioneel vervoer en de bouwmaterialenvervoer.