Door de versperring van het spoor bij Rastatt is de afgelopen weken het intermodale spoorvervoer van en naar Italië met 70% gedaald.


Dat zegt de Italiaanse logistieke organisatie Anita. Voorzitter Thomas Baumgartner noemt zijn land het zwaarst getroffen door de versperring bij Rastatt en verlangt snelle noodoplossingen om het spoorvervoer over de Europese noord-zuidas weer op gang te brengen.

Baumgartner wees op het bijkomende probleem van de controles aan Europese binnengrenzen, die volgens hem het internationale goederenvervoer bemoeilijken. Hij noemde onder meer de controles die Duitsland en Oostenrijk de komende tijd willen blijven uitvoeren.