Het Nederlandse wegvervoer is nog steeds verslaafd aan diesel. De branche maakt nauwelijks gebruik van alternatieve brandstoffen.


De inzet van alternatieve brandstoffen in Nederland verkeert in een impasse, concluderen transportverzekeraar TVM, onderzoeksbureau Panteia en ING in een gezamenlijk rapport.

Van de 196.000 zware vrachtauto’s (3,5 ton en meer) in Nederland rijden er momenteel slechts 900 op alternatieve brandstoffen. Op LNG en CNG (vloeibaar en gecomprimeerd aardgas) rijden 800 trucks.

Zeventig voertuigen worden elektrisch aangedreven en zes maken gebruik van waterstof. Het aantal alternatief aangedreven voertuigen is in de laatste vijf jaar nauwelijks toegenomen, zeggen TVM, Panteia en ING.

Dat komt volgens de onderzoekers doordat het netwerk van tankstations waar alternatieve brandstof kan worden ingenomen, nog in een ‘prille’ staat van ontwikkeling verkeert. Dat maakt wegvervoerders kopschuw om op enige schaal in alternatief aangedreven voertuigen te investeren.

De ondernemer wil er immers van verzekerd zijn dat alternatieve brandstof voor lange tijd op ruime schaal en tegen een constante prijs beschikbaar is. Diesel is dat wel. Door de stagnerende ontwikkeling van schonere truckaandrijving voldoet het Nederlandse wegvervoer volgens de onderzoekers op geen stukken na aan de klimaatdoelstellingen in het Verdrag van Parijs.