In België neemt de verkoop van bedrijfsvoertuigen sterker toe dan die van personenwagens. Dit kan een signaal zijn dat het bedrijfsleven verder opveert.


In augustus 2017 zijn er in België 5.415 nieuwe lichte vrachtvoertuigen (<3,5 ton) ingeschreven, 4,58% meer dan tijdens dezelfde maand in 2016. De vooruitgang is –in procenten, niet in aantallen– nog opvallender bij de vrachtwagens van 3,5 tot 16 ton (78, +33,3%). Nog zwaardere vrachtwagens daarentegen boeten fors in aan populariteit (608, -15,79%). Opleggers handhaven hun niveau van vorig jaar (-0,92%). Voor aanhangwagens is augustus geen te beste maand (-6,47%), maar tijdens het eerste semester als geheel deden ze het wel goed (4,23%).

Op semesterbasis doen ook lichte vrachtwagens (+13,80%) het beter dan in augustus alleen, net als de voertuigen >16 ton. Hier doet de categorie van 3,5 tot 16 ton echter een terugval (-5,96%). De verschuiving van zware en middelzware naar lichte bedrijfsvoertuigen kan verband houden met de toenemende mobiliteitsproblemen in een almaar sterker verstedelijkte omgeving.