De stad Antwerpen en softwarebedrijf Avantida gaan containervervoerders financieel stimuleren om lege containers zoveel mogelijk buiten het stadsgebied te deponeren en op te halen.


Zo hopen ze de lokale verkeerscongestie te verminderen. Die is de afgelopen maanden, ook vanwege enkele grote openbare werkzaamheden, alleen maar toegenomen. Dat bleek ook gisteravond op de persconferentie waarop Antwerpen en Avantida hun plannen voorstelden: verschillende journalisten belden af, omdat ze vast zaten in het verkeer en de stadslokalen nooit tijdig zouden kunnen bereiken.

Concreet krijgen de transporteurs via een cashbackformule een financieel zetje als ze een rit met lege containers naar de Antwerpse agglomeratie of tussen beide Schelde-oevers vermijden. De vergoeding bestaat uit een korting op de vergoeding die ze aan de uitbaters van containerdepots moeten betalen. Het gaat om 30% of maximaal 30 euro om uit Antwerpen weg te blijven en 15% of maximaal 15 euro wanneer een trucker een rit over de Antwerpse Ring vermijdt door een routewijziging tussen linker- en rechteroever. Antwerpen heeft hiervoor de komende vier maanden 50.000 euro gereserveerd. ‘Na drie of vier maanden evalueren we de actie en bepalen we eventuele verdere acties’, zegt schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Hij vermoedt dat het uitkeren van de hoogste vergoedingen slechts sporadische zal moeten gebeuren.

De ruggengraat van het systeem is de software-applicatie DepotX, ontwikkeld door Avantida. Ze helpt transporteurs om ritten met containers te optimaliseren, door het aanvragen van alternatieve drop-off en/of pick-up locaties. Het resultaat is dat lege zeecontainers die niet noodzakelijk naar de haven moeten terugkeren zo weinig mogelijk aanwezig zijn op drukke wegen of tijdens filegevoelige tijdstippen in en rond Antwerpen. Bedrijven tekenen in via het online platform en betalen enkel voor een succesvolle transactie.

‘Op Evergreen na zijn alle belangrijke rederijen met containertransport die in Antwerpen actief zijn aangesloten op ons systeem’, zegt Luc De Clerck, CEO van Avantida. ‘Naast deze dertien rederijen maken nu ook al 500 wegtransportbedrijven gebruik van DepotX, waarvan 200 Belgische. Maar in totaal maken er al 3.000 gebruik van andere toepassingen op ons platform. Er is dus nog ruimte voor verdere groei.’

Lees meer hierover in Nieuwsblad Transport van volgende week.