Evofenedex dient een bezwaarschrift in tegen het verbod op zware vrachtauto’s in het Amsterdamse stadsdeel Buitenveldert. Leden hebben over dit verbod bij de ondernemingsorganisatie geklaagd.


Buitenveldert voerde het verbod deze maand in, omdat de leefbaarheid in het stadsdeel er beter door zou worden. Volgens Evofenedex zullen juist veel meer kleinere vrachtvoertuigen Buitenveldert binnenrijden.

Per saldo neemt de uitstoot van vervuilende stoffen daardoor toe. Bovendien leidt het tot extra verkeershinder en worden lokale ondernemers benadeeld. Zelfs een prijsverhoging van consumentengoederen wordt niet uitgesloten.

Evofenedex hekelt de lappendeken van toegangsregels en ontheffingsmogelijkheden voor vrachtverkeer in Nederlandse stedelijke gebieden. De organisatie pleit voor één nationaal digitaal loket, waar ondernemers de toegang tot al die gebieden kunnen regelen.