Op zaterdag 26 augustus wordt de A11 volledig geopend. Met een kostprijs van 760 miljoen euro is het de duurste snelweg ooit in Vlaanderen. De werkzaamheden hebben drie jaar geduurd.


Ook al zijn verschillende stroken van de 12 kilometer lange snelweg al langer toegankelijk, toch gaat de volledige opening gepaard met enige feestelijkheid. De A11 tussen Brugge en Knokke loopt ten zuiden van de haven van Zeebrugge en verbindt de N31 (Brugge-Zeebrugge) met de N49 (Antwerpen-Knokke).

De A49 wordt al jarenlang in stappen opgewaardeerd tot een volwaardige autosnelweg. De opening van de A11 betekent dan ook een gevoelige verbetering van de wegverbinding Antwerpen-Zeebrugge. Tot nu toe moest dit verkeer in West-Vlaanderen gebruik maken van lokale wegen of een omweg maken via Gent en om Brugge heen. De nieuwe verbinding zal naast een betere verbinding tussen beide havens ook het toerisme langs de oostkust stimuleren en de drukte op de weg Brugge-Zeebrugge verminderen.

De werken zijn uitgevoerd door een PPS-consortium. Dit houdt in dat de Vlaamse belastingbetaler de kosten over een periode van dertig jaar kan spreiden. De hoge kostprijs is vooral te wijten aan de talrijke maatregelen, zoals ecoducten en fietserstunnels, om de lokale woonkernen en natuur te beschermen. Omdat er een stukje Europees beschermd (polder)natuurgebied is aangesneden, is elders voor natuurcompensatie gezorgd. Ter hoogte van de woonkern Westkapelle loopt de A11 ondergronds, door twee tunnels en een sleuf. De snelweg passeert het Boudewijnkanaal over een draaibrug, die allen moet worden geopend voor de grootste binnenschepen.