Het wegvervoer over tolwegen in Duitsland is in het eerste halfjaar in tonkilometers met 3,6% gegroeid. Er werden 16,7 miljard kilometers afgelegd.


Dat blijkt uit cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Het aandeel van buitenlandse voertuigen nam andermaal toe. Buitenlandse trucks legden in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar 7,7% meer kilometers af over snelwegen en Bundesstrassen waarop Maut moet worden afgedragen.

Duitse vrachtauto’s kwamen aan een groei van niet meer dan 0,9%. Daarmee steeg het aandeel van buitenlandse trucks van 41,1% tot 42,7%. Zoals de laatste jaren steeds het geval was nam vooral het aandeel van vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa toe.

Poolse trucks nemen op Duitse wegen de tweede plaats in. Ze legden in het eerste halfjaar ruim 2,6 miljard kilometer af, bijna 12% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Nummer twee, Tsjechië, kwam aan 0,7 miljard kilometers, maar dat was slechts 1,7% meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.