De containeroverslag in Duisburg steeg in de eerste helft van het jaar 12% en kwam uit op ruim twee miljoen teu.


Dat blijkt uit cijfers van terminalexloitant Duisport. De totale overslag in Duisburg nam 7% toe in vergelijking met de eerste zes maanden van 2016 en kwam uit op bijna 35 miljoen ton.

Containeroverslag is in Duisburg goed voor ongeveer de helft van het gehele tonnage dat op de binnenvaart- en spoorterminals werd verwerkt. De spooroverslag nam 14% toe, die van vrachtauto’s 7%. Voor de rest van het jaar wordt een gematigde groei verwacht.