De Raad van State haalde een streep door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van H.Essers in Genk, in Belgisch Limburg, omdat daarvoor een bos in een beschermd natuurgebied zou moeten worden gekapt.

De logistieke dienstverlener wilde in Genk, op een terrein grenzend aan zijn bestaande vestiging, zijn activiteiten voor de farmacceutische industrie centraliseren. Daartoe zou 72.000 vierkante meter aan loodsruimte worden bijgebouwd.

Het Vlaams gewest hechtte vorig jaar zijn goedkeuring aan dit plan, gewestelijk ruimtelijk uitbreidingplan (GRUP) genaamd. Het gewest nam daarbij voor lief dat zo’n twaalf hectare aan bos zou moeten verdwijnen.

De Raad van State vindt dat Vlaanderen hiermee te weinig rekening heeft gehouden met een eerdere uitbreiding van de vestiging van H.Essers in Genk, waarbij al werd ingegrepen in een door de Europese habitatrichtlijn beschermd natuurgebied.

H.Essers was van plan begin september dit jaar aan te vangen met het rooien van het bos dat voor de ‘farmasite’ moest wijken. De natuurbeschermingsorganisaties in Limburg, die de zaak bij de Raad van State aanhangig hadden gemaakt, juichen toe dat hier door het hoogste rechtscollege, in een voorlopige voorziening, een stokje voor is gestoken.

Het bedrijf stelt ‘teleurgesteld’ vast dat ‘na jaren van procederen de uitbreidingsplannen nog steeds geen stap verder zijn’. Op korte termijn wil H.Essers ‘enkele noodoplossingen’ zoeken om zijn klanten in de farmaceutische industrie van dienst te zijn.

H.Essers denkt daarbij aan uitbreiding van zijn vestiging in Vilvoorde, maar ook aan overheveling van een deel van de activiteiten in de farmalogistiek naar het buitenland, ‘bijvoorbeeld Italië en Duitsland’. Het gevolg daarvan is dat Limburg vierhonderd nieuwe arbeidsplaatsen misloopt.

Topman Gert Bervoets van H.Essers stelt vast dat het uitbreidingsplan in Genk ‘nu gekelderd wordt door de mogelijke aanwezigheid van de Spaanse Vlag, een bepaald soort vlinder’. Hij meent dat in het uitbreidingsplan in Genk wel degelijk is gezorgd voor een evenwichtige inpassing in de natuur.

Uiteindelijk moet het niettemin komen tot de aanleg van een ‘grote farmahub in de Limburgse regio’. Het is volgens H.Essers ‘geen optie om verschillende locaties in te planten. Een uitbreiding aan de Transportlaan bleef daarom als enige realistische locatie over in de regio van thuisbasis Genk’.