De Vlaming Lode Verkinderen stapt op als secretaris-generaal van UETR, de Europese koepel van beroepsverenigingen in de transportsector. Hij oefende die functie uit sinds maart 2013.


Verkinderen blijft wel aan als secretaris-generaal van de Vlaamse sectororganisatie Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV). Hij leidt die organisatie sinds 2004. Eerder stond hij er aan het hoofd van de juridische dienst.

De stap terug op Europees vlak heeft te maken met de werkdruk in Vlaanderen. TLV telt, het sociaal secretariaat inbegrepen, zeventien medewerkers voor de belangenbehartiging van 1.500 leden. Onlangs stapte één van de juristen er op. Zolang er geen vervanger is aangeworven én ingewerkt is de werkdruk er groot. Het engagement van Verkinderen en zijn team voor UETR was vrijwilligerswerk en slorpte veel werkuren op. Die uren komen nu vrij voor activiteiten op Vlaams niveau. De UETR heeft nog geen opvolger aangeduid.