Er worden in de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam en rondom Schiphol niet veel cabotageritten gemaakt. Maar als dat wel gebeurt, is er in veel gevallen sprake van illegaal vervoer.


Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De dienst had signalen opgevangen uit het bedrijfsleven dat in ‘specifieke gebieden in Nederland’ relatief veel lokale cabotageritten zouden worden uitgevoerd en dat daarmee vaak iets mis zou zijn.

Met het aantal ritten waarbij buitenlandse vervoerders binnenlands vervoer verrichten valt het in de havengebieden en rondom de luchthaven wel mee. De ILT controleerde er 361 buitenlandse vrachtauto’s. Daarvan waren er dertien bezig met lokaal vervoer, met name in de regio Rotterdam.

Bij vijf van die dertien lokale ritten werd een overtreding van de cabotageregels geconstateerd en werd een boete opgelegd. Vaak bleken de betrokken buitenlandse vervoerders ‘beperkt’ op de hoogte van de regels, stelt de ILT.

De huidige cabotageregels in de Europese Unie bepalen dat na een internationale rit in het land van lossing maximaal drie binnenlandse ritten mogen worden uitgevoerd binnen zeven dagen. De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld deze bepaling te verruimen tot een onbeperkt aantal ritten binnen vijf dagen.