Natuurlijk zijn het nog maar beleidsvoornemens van een nieuwe regering. Maar de infrastructuurplannen die de coalitie van CDU en FDP in Noordrijn-Westfalen presenteert, zijn een grote stap vooruit.


De Duits-Nederlandse Handelskamer verwelkomt het regeerakkoord van de nieuwe ‘zwart-gele’ coalitie in Düsseldorf. Die wil onder meer de uitbreiding van de Betuweroute aan Duitse kant versnellen en op tal van terreinen de grensoverschrijdende samenwerking met Nederland versterken.

CDU en FDP hebben bovendien een ‘Niederlande-Jahr’ aangekondigd om te benadrukken hoezeer de Duitse deelstaat en het westelijke buurland grote gezamenlijke belangen hebben. Voor Noordrijn-Westfalen (‘NRW’, zeggen de Duitsers) is Nederland de belangrijkste handelspartner. Omgekeerd is Nederland een grote exporteur naar deze oostelijke buren.

De nieuwe regering in NRW wil de nu zeer trage vergunningsprocedures voor infrastructurele projecten naar Nederlands voorbeeld versnellen, constateert directeur Günter Gülker van de Duits-Nederlandse Handelskamer. Ook wordt op een groot aantal economische terreinen nauwere samenwerking aangekondigd.

De versnelde aanleg van een derde spoor in het verlengde van de Betuwelijn aan Duitse kant noemt Gülker een belangrijke maatregel, die ervoor zorgt dat de volledige capaciteit van deze spoorlijn tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland op termijn kan worden benut.

Düsseldorf belooft verder het potentieel van de binnenvaart tussen beide landen beter te willen gebruiken en stelt een samenwerkingsovereenkomst met de ‘westhavens’, waaronder Rotterdam en Antwerpen, in het vooruitzicht, naar het voorbeeld van de overeenkomst met Hamburg.

Maar papier is geduldig, daar wijst ook de Handelskamer op. De nieuwe regeringsploeg, te leiden door minister-president in spe Armin Laschet (CDU), zal op zoek moeten naar de financiële middelen om haar ambities op infrastructureel gebied waar te maken.

Versnelling van planprocedures in de eigen deelstaat leidt er ook niet automatisch toe dat nu in heel de bondsrepubliek belangrijke projecten voortaan soepel en voortvarend kunnen worden aangevat, zoals Hupac-directeur Hans-Jörg Bertschi onlangs signaleerde.

In het verlengde van de Betuweroute bijvoorbeeld, in het Rijndal, zal het volgens Bertschi nog wel tot 2030 duren eer langere treinen, van 750 meter, over het spoor kunnen rijden. Op die ‘Rheinstrecke’ dreigt nog jarenlang verstopping die de winst van de Zwitserse Lötschberg- en de Gotthard-basistunnels voor een deel weer te niet doet.

De nieuwe regering in Düsseldorf zal Nederland de komende jaren gemakkelijk aan haar zijde vinden, maar heeft in menige Duitse deelstaat nog wel wat zendingswerk te verrichten.