De ‘denkende’ robot rukt de komende vijftien jaar snel op in Nederlandse logistieke centra. De robot zal in die jaren het werk overnemen van 35.000 mensen van vlees en bloed.


Dat voorspelt adviesbureau Buck Consultants International in het eerste nationale onderzoek ‘Robotisering in warehouses’, dat dinsdag wordt gepresenteerd. De meeste arbeidsplaatsen die door robots zullen worden ingenomen, vinden we in Noord-Brabant: 10.700.

Ook in Zuid-Holland, Limburg, Noord-Holland en Gelderland worden duizenden mensen de komende jaren door robots vervangen. In Zuid-Holland zijn dat er 5.000, in Limburg 4.900 en in de andere twee provincies elk 4.300.

Om robots die meer kunnen dan automatisch pallets optillen en verplaatsen in Nederlandse warehouses aan het werk te zetten, hoeft er aan die warehouses weinig te worden veranderd, stellen de onderzoekers. Zo hoeven distributiecentra niet of nauwelijks een nieuwe locatie op te zoeken en blijven de gebouwen qua hoogte, diepte en vloercapaciteit goeddeels hetzelfde.

De bestaande grote logistieke ‘hotspots’ in het land, zoals Venlo, West-Brabant, Moerdijk en zo meer, behoeven voor hun toekomst dus niet te vrezen. Alleen komen robots, die opslagwerk, orderverzamelings- en verpakkingsactiviteiten voor hun rekening nemen, een deel van dit werk van mensen overnemen.

De onderzoekers onderstrepen de voordelen hiervan. Robots zullen steeds beter in staat zijn relatief moeilijke taken over te nemen waarvoor toch al steeds minder goed gekwalificeerde arbeidskrachten zich melden. De investering in robotica wordt goedkoper doordat de technische vooruitgang snel voortschrijdt en de rente, vooralsnog, laag is.

Volgens het onderzoek zijn vooral warehouses met een vloeroppervlakte van 10.000 vierkante meter en meer interessant voor de inzet van robots. Daarmee kan op de personeelskosten 40 tot 75% worden bespaard. De investering in mechanisering en robotisering van warehouses wordt de komende jaren op in totaal enkele miljarden euro geraamd.