In Italië is de deur voor de ecocombi toch weer op een kier gezet. De regering heeft toegezegd met de transportsector en andere betrokkenen te overleggen over proeven met lange combinaties.


Enkele jaren geleden zegde de regering te elfder ure een proef met ecocombi’s af. Maar de lobby in Italië ten gunste van langere combinaties op de weg is niet bij de pakken gaan neerzitten.

Wegvervoerorganisatie Anita heeft nu van staatssecretaris Simona Vicari van transport de toezegging dat ze over proeven wil overleggen. Vicari benadrukt wel dat haar land heel wat oude bruggen en rotondes telt die de inzet van de ecocombi bemoeilijken.