Al in 2020, dus met slechts een halfjaar vertraging, kan de aanleg van de Fehmarnbelttunnel tussen Noord-Duitsland en Denemarken een aanvang nemen.


Die verwachting hebben de verkeersministers van Denemarken en Sleeswijk-Holstein, Ole Birk Olesen en Reinhard Meyer, uitgesproken tijdens een gezamenlijke ontmoeting. Ze voorzien dat klachtenprocedures tegen de snelle verbinding tussen bijvoorbeeld Hamburg en Kopenhagen vrij vlot kunnen worden afgewikkeld.

Meyer denkt dat planologische procedures tegen de tunnel tussen de eilanden Fehmarn en Lolland aan Duitse kant al in 2018 kunnen zijn afgerond. Bezwaar tegen de nieuwe vaste oeververbinding zijn binnengekomen van onder meer de milieubeweging en omwonenden, terwijl ook de bestaande ferrydiensten op de plaats waar de tunnel moet komen, bezwaren tegen het project hebben geuit.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat de procedures in Duitsland tegen de achttien kilometer lange verbinding langer zouden aanslepen. De tunnel moet straks de reistijd tussen Kopenhagen en de Noord-Duitse havens met 2,5 uur verkorten. Het Fehmanrproject geldt als onderdeel van de belangrijke corridor tussen Scandinavië en het Europese hoofdcontinent.

Aan Deense kant zijn de planprocedures afgerond. Dit land betaalt de gehele spoor- en wegtunnel, waarvan de kosten in de miljarden lopen. De bezwaren die in Duitsland moeten worden afgewikkeld, gelden de uitbreidingen aan het wegen- en spoorwegennet in Noord-Duitsland, aansluitend op de tunnel.