Met ingang van dinsdag 25 april moeten vrachtautoritten onder het TIR-Carnet naar Turkije vooraf elektronisch bij de Turkse douane worden aangemeld.


De nieuwe maatregel geldt voor elk transport. De aanmelding kan eenvoudig geschieden via internet. De website daarvoor is gesteld in het Turks en het Engels. Turkije streeft ernaar de aanmelding zo simpel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Aanmelding kan ook, overeenkomstig de Turkse voorschriften, via het systeem TIR-EPD. De internationale wegvervoerorganisatie IRU dringt er op aan van die mogelijkheden gebruik te maken.