Met ingang van 3 april, komende maandag, mogen vrachtauto’s van 3,5 ton en zwaarder alleen tijdens venstertijden en met ontheffing de binnenstad van Delft in.


De venstertijden zijn op werkdagen van zeven tot twaalf uur ’s morgens. Op zaterdagen is het tijdvenster van zeven tot elf uur en op zon- en feestdagen van tien tot twaalf uur in de morgen.

De gemeente heeft een overgangstijd vastgesteld waarin niet meteen tot boetes bij overtreding wordt overgegaan. Die loopt tot 1 januari volgend jaar. Wie herhaaldelijk buiten de venstertijden (en zonder ontheffing) de binnenstad inrijdt, krijgt tot die tijd eerst twee waarschuwingen.

Een ontheffing moet worden aangevraagd door het kenteken van het voertuig te laten registreren. Elk voertuig dat de Delftse binnenstad inrijdt, dient geregistreerd te zijn op kenteken. Merkwaardig genoeg kan de registratie pas vanaf dinsdag 4 april plaatsvinden op de website van de gemeente. Op maandag wordt dan ook nog niet gecontroleerd.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is in beginsel tegen venstertijden, omdat die het stadsvervoer inefficiënter maken. De organisatie is wel nauw betrokken geweest bij de invoering ervan in Delft en heeft in elk geval voor elkaar gekregen dat ze tot twaalf uur ’s middags zijn opgerekt. Aanvankelijk wilde de stad dat zwaarder vrachtvervoer al om elf uur ’s ochtends niet meer welkom was.

Er komt, op verzoek van TLN, ook een ‘nulmeting’. Die moet uitwijzen hoeveel vrachtauto’s in de Delftse binnenstad rijden en van welke bedrijven die zijn. Aan de hand van de gegevens die de nulmeting oplevert kan worden bezien hoe er tot minder en schoner vrachtverkeer in Delft kan worden gekomen.