In Brabant wordt een testtraject op gewone wegen aangewezen voor zelfrijdende auto’s en vrachtauto’s die in colonne rijden.


Het zal bestaan uit openbare rijks-, provinciale en lokale wegen tussen Helmond, Eindhoven en Tilburg en een lengte hebben van zeventig kilometer. Later kan het ook naar Breda en Den Bosch worden uitgebreid.

Om de proeven mogelijk te maken moet wetgeving worden veranderd. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu denkt, naar Fins voorbeeld, aan één wet voor alle vernieuwingen die we in de mobiliteit de komende jaren zullen zien.

Het gaat dan niet alleen om zelfsturende (vracht)auto’s en voertuigen die in colonne rijden, maar ook om bijvoorbeeld verkeerslichten die communiceren met naderende auto’s, vliegende taxi’s en de zogenoemde hyperloop, een snel transportsysteem door een buis waar Nederland proeven mee wil nemen.

De bestaande wetgeving gaat er nog van uit dat een bestuurder ‘te allen tijde’ de controle moet houden over zijn voertuig ‘of dier’. Die bepaling berust op uit de jaren zestig van de vorige eeuw daterende Verdrag van Wenen. Schultz vindt dat bij de kabinetsformatie aandacht moet komen voor innovatie in de mobiliteit.