Ook in Nederland wordt gerommeld met de uitstoot van broeikasgassen door vrachtauto’s, door geen AdBlue te gebruiken.


Dat stelt Natuur & Milieu vast op grond van een televisie-uitzending van Undercover. Daarin werd onthuld dat er heel wat vrachtauto’s rondrijden die de toevoer van AdBlue naar het uitlaatgas onderbreken.

Wordt geen AdBlue gebruikt, dan neemt de uitstoot van stikstofoxide en fijnstof enorm toe en vallen de milieuprestaties van Euro V- en Euro VI-vrachtauto’s terug naar het niveau van Euro I.

Gesjoemeld met de toevoer van AdBlue gebeurt juist in vrachtauto’s die op papier schoon zijn, zegt Natuur & Milieu. De organisatie dringt aan op snelle en strenge handhaving door de overheid.

Nieuwe wetgeving is daarvoor niet nodig, zegt Natuur & Milieu. Dat schreef eerder ook minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in antwoord op vragen van de SP in de Tweede Kamer, naar aanleiding van een soortgelijke tv-reportage in Duitsland.

Volgens Schultz kunnen op grond van de huidige regels aan vervoerders boetes van 20.000 euro of een gevangenisstraf van twee jaar worden opgelegd als blijkt dat ze de toevoer van AdBlue uitschakelen.